لباس عروس کرستال دوزی شده ،دامن پولکی،حاشیه دار بلند
لباس عروس
توافقی
38