سلام لباس عروس یک بار تن شده است و ژپون و تور و شنل هم به همراه لباس عروس. قیمت اصلی لباس 3 میلیون است که به قیمت یک میلیون و پونصد میفروشم...
لباس عروس
1,500,000 تومان
XL